Thư mời tham dự Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2018

Cập nhật lúc 03/05/2018 02:20:20 PM (GMT+7)

Kính gửi: Quý cổ đông công ty CP cơ khí xây dựng cấp thoát nước- Viwaseen.2

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Viwaseen.2.

1. Thời gian họp: Bắt đầu từ 8h00 (thứ 4) ngày 09 tháng 5 năm 2018

2. Địa điểm: Hội trường Tầng 2, Công ty CP cơ khí xây dựng cấp thoát nước - Viwaseen.2

  Đ/C: 58/85 phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

3. Nội dung họp: Xem Chương trình Đại hội đính kèm

4. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

5. Xác nhận tham dự: Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc fax giấy đăng ký tham dự/ ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) đến Công ty trước 16h00 ngày 08/5/2018.

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau (bản gốc):

      -     Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

      -     Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu.

      -     Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).

 7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu Giấy xác nhận, Ủy quyền tham dự được đăng trên website của Công ty Viwaseen.2 tại địa chỉ: www.viwaseen2.com.vn

 8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

      Phòng Tổ chức hành chính Công ty.

      Điện thoại: (04) 38581011; Fax: (04) 38586442; Email: viwaseen2@yahoo.com

Lưu ý: Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

Trân trọng./.

                                CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                  Nguyễn Đức Hùng

 

I. Bộ tài liệu Đại hội gửi kèm (để xem nội dung, xin vui lòng click vào tên văn bản):

  1. Thư mời ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2018.
  2. Tài liệu Đại hội.